Ontmoeten

08-09-2023
In alle groepen op de school werken we tot de herfstvakantie aan het thema: ontmoeten.
De groep 5 en 6 van beide scholen hebben elkaar voor het eerst in het park ontmoet. Daar hebben we spelletjes gedaan om elkaars naam te leren kennen, een werkblad ingevuld en natuurlijk ook lekker gespeeld. De middag sloten we af met een lekker ijsje. De komende weken zullen we elkaar nog vaker gaan zien.

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8