Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Goede eindresultaten
Op De Delta Delfland nemen wij de doorstroomtoets van Cito af. Wij zijn trots op het laatst behaalde resultaat. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Het resultaat is dat we ook in de groepen voldoende resultaat behalen conform de inspectienorm.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van kinderen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de ib-er en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en leerlingen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Hier kunt u zien welke schooladviezen wij het afgelopen schooljaar hebben gegeven en op welke scholen kinderen van De Delta Delfland terecht kwamen.


Bent u geïnteresseerd in de gegevens van de school van de afgelopen jaren? Klik dan hier.

 

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8