Inschrijven

Interesse?
Bent u enthousiast over De Delta Delfland? Dan kunt u via deze link een rondleiding aanvragen. U kunt uw zoon/dochter vanaf 3 jaar bij ons aanmelden. U kunt hiervoor een aanmeldformulier bij ons ophalen op school. 

Wilt u echter niet wachten met de aanmelding tot uw kind 3 jaar is, dan kunt u uw belangstelling voor onze school ook al kenbaar maken door de school te bellen en eventueel een vooraanmeldformulier aan te vragen. Aan deze vooraanmelding kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Kan ieder kind onze school bezoeken?
We zouden graag ieder kind op onze school opvang en begeleiding bieden. Helaas kan dat niet altijd. Lees in ons toelatingsbeleid onder aan deze pagina meer over onze toelatingscriteria.

Hoe nu verder?
Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw aanmeldformulier zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur of de intern begeleider van onze school waar u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen en het aanmeldformulier samen doorgenomen kan worden. Mocht tijdens dit gesprek naar voren komen dat uw kind toch meer begeleiding of ondersteuning nodig heeft, dan wordt in overleg met de directeur en met u gekeken naar een eventueel alternatief programma of een andere school binnen ons bestuur met een beter passend aanbod bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Als u kiest voor onze school dan krijgt u ongeveer een maand voordat uw kind naar school gaat een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de juf. Uw kind mag vier dagdelen komen wennen en met vier jaar mag hij/zij naar school. Na zes weken ontvangt u dan weer een uitnodiging voor een gesprek met de juf om met elkaar de start van uw kind op school te bespreken. 

Als uw zoon/dochter al een andere basisschool bezoekt en u wilt uw kind bij ons aanmelden i.v.m. een verhuizing of een overstap naar een andere school dan nodigen wij u na ontvangst van het aanmeldformulierformulier ook altijd eerst uit voor een gesprek.

Toelatingsbeleid
Om te bepalen of het mogelijk is om uw kind in te schrijven, letten wij met name op de volgende criteria:

· Uw kind dient zindelijk te zijn. Dit betekent niet dat met name jonge leerlingen nooit een 'ongelukje' kunnen hebben.

· Er dient in de groepen voldoende ruimte (opname-capaciteit) te zijn. Daarbij bedoelen wij niet alleen de fysieke ruimte; ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor.

· Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de Arbo- richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen.

· Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school over voldoende specifieke deskundigheid te beschikken om adequate en passende begeleiding/ondersteuning te kunnen bieden.

Vanzelfsprekend bespreken we iedere aanmelding zorgvuldig met de ouders en eventuele deskundigen. Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerlingen bij ons op school. Is de beslissing onverhoopt negatief dan zal tevens contact worden gezocht met het schoolbestuur OPSPOOR. In nauw overleg met u als ouder zal er gezamenlijk naar een school met een beter passend aanbod worden gezocht.

 

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8