Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders werken aan de kwaliteit van het onderwijs

Of ze nu thuis zijn of op school, het blijven dezelfde kinderen. De opvoeding stopt niet bij de schooldeur en leren stopt niet bij de huisdeur. Daarom vinden wij samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Wij hechten veel waarde aan een actieve inbreng van ouders en onderhouden een intensief contact met hen. Zo maken we de school samen tot een plek waar een goede sfeer heerst en waar optimaal geleerd kan worden.

Door middel van actieve bijdrage in de Medezeggenschapsraad en/of de Ouderraad kunnen ouders hun betrokkenheid bij de school omzetten in daden. De medezeggenschapsraad heeft advies/instemmingsrecht betreffende het beleid van de school. De ouderraad is actief betrokken bij het organiseren van activiteiten, zoals evenementen voor en door de leerlingen (en hun ouders).


OR Flyer OBS De Delta

MR Flyer OBS De Delta

Leerlingen aan het woord

"Ik vind de Vreedzame School lessen erg leuk. "

"Wij leren samenwerken, hoe je jezelf mag en kan zijn, praten over je gevoel en rekening houden met elkaar. We hebben op school ook veel gezellige vieringen." - Leerling groep 5/6/7